Verše z Koránu:
http://www.islamweb.cz/koran/

Vy, kterí veríte! Bojujte proti tem z neverících, kterí jsou poblíze! Necht ve vás naleznou tvrdost a vezte, ze Allah je na strane bohabojných! 9,123

Bojujte proti tem, kdoz neverí v Allaha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Allah a Jeho posel, a kterí neuctívají nábozenství pravdy, z tech, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek prímo vlastní rukou, jsouce ponízeni. 9,29

 Vy, kterí veríte! Neberte si zidy a krestany jako prátele, nebot oni jsou si práteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi prátelí, ten stane se jedním z nich a Allah veru nepovede lid nespravedlivý. 5,51

 A kdyz se stretnete s neverícími, uderte je do síjí, a az jim zpusobíte úplnou porázku, pevne je spoutejte! A potom je bud omilostnete, anebo je propustte za výkupné, pokud válka neodlozí své bríme. A tak budiz! Kdyby Allah chtel, pomohl by si sám proti nim, avsak neciní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkousce. A Allah nedopustí, aby se ztratily skutky tech, kdoz byli zabiti na ceste Allahove. 47,4

 A az uplynou posvátné mesíce, pak zabíjejte modlosluzebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim vsemozné nástrahy! Jestlize se vsak kajícne obrátí, budou dodrzovat modlitbu a dávat almuznu, nechte je jít cestou jejich, vzdyt Allah je veru odpoustející, slitovný. 9,5

 Bojujte tedy proti nim a Allah je vasima rukama potrestá a zahanbí a dopomuze vám k vítezství nad nimi a uzdraví hrude verících! 9,14

 Bojujte tedy proti nim, aby uz nebylo pokusení k odpadlictví a aby vsechno nábozenství bylo jen Allahovo. Jestlize vsak prestanou, pak Allah jasne vidí vse, co delají. 8,39

A ucinil vás dedici jejich zeme, obydlí, majetku i jedné zeme, na niz jste dosud nevkrocili. A Allah je vsemocný nad kazdou vecí. 33,27

 Vy, kterí veríte! Co je s vámi, ze kdyz je vám receno: Vytáhnete do boje na ceste Allahove!, jste jako prikováni k zemi? Coz se vám líbí více zivot na tomto nez na onom svete? Vzdyt uzívání zivota pozemského je nepatrné oproti uzívání v zivote budoucím! 9,38

 A odmenou tech, kdoz vedli válku proti Allahu a Jeho poslu a sírili na zemi pohorsení, bude veru to, ze budou zabiti anebo ukrizováni ci budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze zeme vyhnáni. A tem dostane se hanby na tomto svete, zatímco na onom svete je ocekává trest nesmírný 5,33

 Zabíjejte je vsude, kde je dostihnete, a vyzente je z míst, odkud oni vás vyhnali, vzdyt svádení od víry je horsí nez zabití. Avsak nebojujte s nimi poblíze Mesity posvátné, dokud oni s vámi zde nezacnou bojovat. Jestlize vsak vás tam napadnou, zabte je - taková je odmena neverících! 2,191

A kdokoliv emigruje kvůli Alláhovi, nalezne na zemi mnoho míst a hojnost,“ (4:100)
http://mquran.org/content/view/593/1/

Může vám muslim lhát že na to nevěří, nebo že je váš přítel - přítel nevěřících? Nejen může, ale dokonce musí, tak jak mu to přikazuje prorok Mohamed, Viz: http://fajn7.blogspot.cz/2017/01/cteni-z-buchari-muslim-muze-nemuslimum.htmlMezinárodní konflikty (co vám TV neukáže):

Kauzy Jaromíra Soukupa Přes 700 čtenářů dalo Like ! 
  - odkazy na pořady
Miloš Zeman x Jiří Drahoš Přes 420 čtenářů dalo Like ! 
  - proč jsem jako pravicový volič volil M.Zemana
Politická korektnost, Náhubkový zákon
  - pravdivé informace jsou ze zákona trestány
Názor na referendum
  - jsou lidé v ČR hloupější než lidé v Švýcarsku?
Cenzura
  - cenzura na sociálních sítích
Česká televize
  - lži a propaganda České televize z našich poplatků
Pracovní tábor v Letech u Písku
  - český koncentrák ...
EET - chce ho dle průzkumu jen 26% lidí. 74% lidí odmítá referendum.....
1946 1948 1968 1989 - trochu nekorektně...

České politické strany a jejich kauzy:
....klikněte na konkrétní stranu pro zobrazení všech kauz
ANO+ČSSD+KSČM = 44,67 % voličů. Díky D'Hondtonově metodě mají o nedemokratických 10% víc.
Islám (antiislamismus nerovná se rasismus ! Proč?):
Evropská unie (proč škodí): 
Ostatní zajímavá témata:
Osobnosti :

Stránky jsou neustále aktualizované!  Neaktualizujeme však pravidelně, ale okamžitě v případě důležité zprávy, která zapadá do jedné ze sledovaných témat našich stránek.

Preferujeme videa z youtube. Jejich datování nelze zfalšovat, na rozdíl od různých "zaručených" historických pravd o různých konfliktech. Pravidla diskuse najdete zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat