Konkrétní příklad, k obecnému popisu zde: http://fajn7.blogspot.cz/2018/02/recka-krize.html  Dozvíte se na praktickém příkladě, jak Řecká krize proběhla a že díky € nemohla být včas vyřešena a že ani nemůže být vyřešena. A že na postižených zemích i na ostatních členských zemích EU a EMU profitují především nepsaní lídři EU.

Proč Evropská měnová unie z principu nemůže vést k prosperitě?

Žádný člověk na světě není stejný. Proto vždy jeden politik v EU bude populističtější a jiný zodpovědnější. Zdůrazňuji slovo VŽDY. Protože žádný člověk není 100% stejný. A tak vždy se najde v nějaké zemi politik, který lidem naslibuje více než politik jiného státu EU.
A ten pak lidem bude plnit sliby na dluh. Lidé ze země populistické vlády si zvyknou na platy a výhody obvyklé ve vyspělých zemích. A pár let i desítek let to tak bude fungovat. V případě € se politici té země a ani jejich voliči nedozví, že něco není v pořádku. Měna neoslabuje - protože se platí €, úroky jsou stále nízké a stabilní řadu let i přes rostoucí zadlužení. Viz konkrétní příklad. Až to dojde do nějakého stádia, že nedůvěra investorů začne růst. Ale v tom momentě začne růst velmi ryhle - exponenciálně. Viz grafy v příkladu. A téměř přes noc bude muset takový stát platit z takového dluhu astronomické úroky. A tak velká část státního rozpočtu bude vynakládána na splácení úroků z půjček. Místo toho aby se tyto peníze investovaly do školství, vzdělávání, do výzkumu, do infrastruktury, aby měl takový stát šanci vrátit se k prosperitě. Přestat platit astronomické úroky nelze, protože by stát ztratil všechnu důvěru a věřitelé by už neposlali další peníze na dluh pro platy státních úředníků, pro fungování zdravotnictví atd. Takže to jde pořád dokola a dokola. Je to takové letadlo ze kterého již nejde vystoupit.

Ale to ještě není všechno!
Soukromé firmy vycítí, že uvnitř tohoto státu brzy nastane ještě větší problém. A protože jsou v EU, kde je možný volný pohyb osob i kapitálu, tak se raději přestěhují do spolehlivé země. Ale tím pádem již tento zbídačený stát přijde o příjmy z daní na který byl zvyklý a naopak bude muset vyplácet ze státního rozpočtu, který už tak jede na dluh, podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky. Navíc není žádná možnost jak kurz tamní měny v době krize korigovat. Musí se platit tvrdým eurem i v době krize.

Ale to pořád ještě není všechno!
Evropská unie a "solidární a humanitně založení úředníci" bez ekonomických znalostí nenechají takový stát přeci padnout a pošlou mu na záchranu několik miliard. Kdo tyto miliardy dostane? Jednak ty peníze půjdou na platbu úroků z půjček německým bankám. A pokud nějaké peníze zbydou, tak soukromé či nadnárodní firmy to jistě nebudou. Peníze půjdou státním zaměstnancům. To povede k tomu, že se rozevřou nůžky mezi státním sektorem, který daně do rozpočtu neodvádí a soukromým výrobním sektorem, který v zemi ještě zůstal a který produkuje hodnoty a který v takové konkurenci na trhu práce může jedině definitivně zkrachovat Taková dobře míněná pomoc zlikviduje průmysl.
Druhá možnost je, že vláda díky tomu bude muset udělat drastické škrty a navýšení daní a nastane velké utahování opasků na dlouhá léta. Buď to tamní obyvatelé ustojí a nebo budou volit extrémní strany a povede to k vystoupení z měnové unie. EU nemá žádné možnosti jak tomu zabránit. Pouze posílat platby z daní občanů ze zodpovědných zemí do těch nezodpovědných. Což by ale dlouhodobě vedlo k potlačení soutěživosti a k tomu dělat zodpovědnou politiku. Takový komunismus mezi státy.

Přestože nejsme v evropské měnové unii, už se na sanaci totoho bordelu jménem Evropská měnová unie podílíme! Viz:
Česká republika pošle 26.000.000.000,-Kč (26 miliard) MMF a to pak Řecku.
Mezinárodní měnový fond schválil úvěr Řecku, pošle mu 30 miliard eur(780 miliard Kč)
A je to tady EU pošle Řecku celkem v přepočtu 3.100.000.000.000,- Kč (3,1bilionů Kč)
Možná 2.800.000.000.000,-Kč(2,8miliard)
Ekonom kritizuje pomoc Řecku: Státní dluhy zničí Evropanům úspory

A tyto peníze jen přes takový stát v dluhové krizi přes úroky přetečou do nejsilnějších bank sídlících v nejbohatších zemích EU.

Potvrzení této teorie, že z eura a EU těží Německo a ostatní státy s € na to doplácí je vidět na reálných datech z nezaměstnanosti:  Průměrná mzda a nezaměstnanost.Jak pomáhají slabším státům kurzové mechanismy, které v Evropské měnové unii chybějí.
Když se nějaký slabší stát dostane vinou nezodpovědných politiků do krize a hospodářství tohoto státu přestane být tak výkonné, tak ve státech, které nejsou uvnitř EU zafungují kurzové mechanismy. Oslabí místní měna vůči €. Neboli € vůči domácí měně posílí. Firmy a exportéři tak budou za své zboží v přepočtu dostávat více peněz. A dostanou tak šanci se z krize dostat narozdíl od států, které jsou v Evropské měnové unii a které musí platit tvrdým eurem ve své zemi i v době krize.

Jak EU přispívá a prohlubuje chudobu ve světě a způsobuje hladomor?

EU přispívá k hladomoru a chudobě rozvojových zemí především díky ochranářské zemědělské politice. Díky této ochranářské politice taktéž my spotřebitelé máme potraviny uvnitř EU dražší. Zemědělské produkty vypěstované v EU jsou subvencované z rozpočtu EU. Zemědělci dostávají platby za to že obdělávají půdu. To v chudých zemích nedostávají. Také kvóty EU na dovoz potravin jsou další ranou chudým státům. Zemědělci z chudých zemí nám prodají kvůli kvotám méně - méně vydělají - protože je ale poptávka vyšší než nabídka tak evropský distributor potravin zdraží tak, aby prodal méně a to je pro něj zisk. Proto existují velmi silné lobistické tlaky na politiky pro zachování tohoto stavu. EU také vyváží nárazově přebytky zeměďělské výroby(mléko, máslo) subvencované do zemí třetího světa. Tamní zemědělci pak těžko mohou přežít takovéto praktiky. 

Je jediná možnost jak se z hladomoru dostat. Vyvážet velmi levné potraviny do EU. Za to jídlo dostane tamní farmář tvrdou měnu, za kterou se mu vyplatí farmy rozšiřovat. A co z toho má chudý somálec? Somálec dostane za svou práci měnu, která má hodnotu a za kterou si koupí jídlo.

Jak se EU podílí na potlačování demokracie a jak podporuje občanské války?

Doporučuji se podívat na film Rambo 4 o situaci v Barmě. Silvestr Stalone tam sice jede bojovat proti tamnímu režimu. Ve filmu je však poukázáno na to že politici EU mají plnou hubu keců o tom jak proti tomuto režimu bojují, ale přesto tam investují do zpracování ropy a tak EU podporuje tamní chuntu co se podílí na zbídačování lidí. Konkrétně jmenujme Francouzskou a Nizozemskou firmu Totall a Shell-
EU podporuje terorismus i například v Palestině.Z našich daní již odešlo několik stovek milionů € například organizaci URNWA. Tuto humanitární organizaci považuje několik států pro její aktivity za teroristickou. Takže vlastně my voliči EU se podílíme na zabíjení při teroristických akcích v Palestině. Samozřejmě i ochranářská zemědělská politika EU a hladomor v některých dalších zemích vede k občanským válkám.
Aktualizováno: Nyní také díky EU přímo vznikla občanská válka na Ukrajině finanční podporou nedemokratického europuče před volbami. A nepřímo v severoafrických Afrických zemích exportem demokracie do zemí, kde většina lidí vyznává Islám.

Plíživé zavádění přerozdělování - 170 tisíc úředníků

V dopravních prostředcíh, na budovách úřadů, kanalizacích, na mostech, přehradách, restauracích a soukromých stavbách lobistů a jiných stavbách, na pomůckách do škol a univerzit najdeme nálepky nebo vytesané žulové desky.....toto byl "dar"/"Investice" Evropské unie. Většina občanů si říká, hmmm díky EU to tu vše máme. Ale pravdou je to, že je to z našich peněz přelitých přes úředníky v Bruselu. Za modrou vlajkou je hustě rudá barva. Tak jako v socialismu, tak i úředník EU(nikoliv zákazník) ví, který projekt v EU je ten správný a který ne. A na který projekt použít naše vydělané peníze.

Armáda 170000 úředníků
V tomuto číslu je pak třeba započítat další armády úředníků v jednotlivých státech. Na všech ministerstvech vždy existuje nějaké oddělení zabývající se problematikou EU. Existuje spoustu firem zabývajících se vyjednáváním dotací pro jiné firmy. V každé větší firmě musí být též zaměstnanci na vyplňování formulářů a statistik pro EU a pracovníci kteří studují normy EU proto aby s nimi mohli dát do souladu výrobky, činnost, zaměstnávání lidí atd. .

Tito úředníci nevytvářejí žádné hodnoty, nic nevyrábějí. Pouze vymýšlejí různé zelené a jiné nesmyslné nařízení, přerozdělují vytvořené hodnoty ostatních občanů EU různým zájmovým uskupením a firmám podle jejich názoru co je pro občany EU dobré a co ne.

Příklad: Úředníci si třeba usmyslí, že je třeba vydat miliardy na zplavnění Vltavy z Prahy až do Českých Budějovic. Přičemž České Budějovice by potřebovali spíše peníze na dálniční obchvat dálnicí D3 z Prahy do Rakouska. Aby stát o tyto "darované"(přelité) peníze nepřišel, tak se musí na této stavbě podílet. Studie navíc překládá lživá čísla. 55tisíc turistů ročně prý přijede z Prahy na výlet do Č.Budějovic lodí a v Českých Budějovicích přespí nejméně 2 dny.

Je Evropská (měnová) unie reformovatelná ?

Nejpreve je třeba říci, že žádný politik není úplně na 100% stejný. Vždy se najde populističtější a vždy zodpovědnější. To znamená, že se vždy budou mezi státy rozevírat nůžky a jejich ekonomika se bude vzdalovat. Buď pomalu a nebo rychle. A teď se zkusme zamyslet jestli je možné vymyslet něco, aby se to v budoucnu nestávalo. Jaké tedy jsou možnosti?
Státy jejichž politici jsou nezodpovědné trestat nějakou pokutou.
Taková pokuta se však v danném státě projeví jako schodek jeho státního rozpočtu. A tento stát si bude muset o to víc půjčit. A o to víc platit úroky nějaké zahraniční bance či investorovi. Takže to je ještě horší.
Rozpustit národní vlády a národní parlamenty a vytvořit takzvaný superstát s vládou někde v Bruselu. Vytvořit úřad jednoho prezidenta EU například Sarkoziho. 
A. Tato možnost by však narážela na národní hrdost malých států. Bylo by nemožné, aby se někdo z nějakého malého státu stal prezidentem EU. Stejně tak, by nebylo dobré kdyby měla národní zájmy Německa hájit například Francie. Rozpoutávalo by to i národní vášně například, kvůli zahraničním misím,kdy každý stát má různé zahraniční zájmy.
B. Potlačilo by to soutěživost mezi státy. Nikdo by nevěděl jaký růst by v EU mohl být, kdyby se např. nepřijal nějaký zákon. Nešlo by porovnávat s okolními zeměmi.
C. Byrokraté v Bruselu by byli odtrženi od reality a jejich práce by byla z domova hůře kontrolovatelná.
Že země bude platit pojištění pro případ svého bankrotu, tak jak navrhuje kancléřka Merkelová. Je ale jasné, že země která je blízko svého bankrotu, nebo je hodně zadlužená by musela platit víc, asi tak jako řidič co často bourá. Takže toto pojištění by bankrot danného státu pouze urychlilo. Takový stát by proto na to jen těžko chtěl přistoupit, protože by tyto peníze chtěl smysluplně využít. Jediná výhoda by byla, že by to ochránilo ostatní státy, aby bankrotující stát nemusely sanovat.

Jak může státům, které se ocitnou v krizi, pomoci měnová politika jejich národní centrální banky?

Hospodářství státu mimo EU, který se krátkodobě dostane do krize lze opět nastartovat i pomocí úrokových sazeb.
Mechanismus je popsaný v článku: Co tvoří hodnotu peněz.
Sice osobně tomuto nástroji národních bank moc nefandím, protože svádí politiky ho i bezdůvodně používat. V náhlé krizi však může rychle pomoci ekonomiku opět nastartovat.
V EU je společná měnová politika a tak stát, který se dostane do krize nemá ani tuto krajní možnost jak své hospodářství povzbudit.

ESF fondy - bezúčelné mrhání penězi z EU, často soukromým firmám

Příklady: 
Integrace cizinců na trh práce v Jihočeském kraji, za to dostala soukromá firma 5 milionů Kč
INTERNÍ AKADEMIE PROVEON II - školení telefonních operátorů a dvou programátorů soukromé firmy za 3,5 milionu
Kvalitní logistika - školení řidičů soukromé firmy za 2,2 milionu Kč.
I my rádi pracujeme - školení 18ti zdravotně postižených jak si najít práci za 3,7 milionu. (200tisíc Kč stojí zaškolení jednoho postiženého)
Kompletní rozvoj zaměstnanců soukromé firmy Hamé - 11 milionů
Aktivní ženy Bruntálska - 28 wokshopů pro 50 žen podnikatelek za 6 milionů
Příprava podnikatelek - školení 80ti žen na mateřské za 6,6 milionu.
ABC der BBC dotace 4 miliony pro soukromou firmu na školení 73ti zaměstnanců
Komplexní inovace vzdělávací koncepce Coca-Cola HBC - soukromé firmě 10 milionů
Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Unie kosmetiček k posílení jejich adaptability a udržení jejich pracovních míst - školení kosmetiček za 12 milionů
A stovky dalších !
Aktuální běžící projekty ESF

Upozorňuji, že na facebooku existuje mnoho falešných a podvržených profilů politických stran, které vytvořili jejich odpůrci s cílem poškodit konkurenci šířením lží a polopravd. Ověřený originál je označen modrým zatržítkem.
Koronavirus !!! - Nyní téma číslo jedna. Maršál Koněv !!! - Nyní téma číslo dva

Mezinárodní konflikty (co vám TV neukáže):

Anti-Babiš: 
 • Babiš a jeho hnutí ANO
 • EET - chce ho dle průzkumu jen 26% lidí. 74% lidí odmítá referendum = Lidé jsou sami proti sobě.
 • TOP   Ekonomické výsledky - Růst průmyslu, HDP a Inflace

 • Anti-lepšolidé, Anti-pražská kavárna, Anti-"demoblok" : 
  Kauzy Jaromíra Soukupa
    - starší kauzy. Již neeaktualizuji. Informační hodnota poklesla
  Cenzura a politická korektnost - zákony
    - pravdivé informace jsou ze zákona trestány
  Cenzura na sociálních sítích
    - ve virtuálním prostoru by měly platit stejné zákony
  Česká televize
    - lži a propaganda České televize z našich poplatků
  Názor na referendum
    - jsou lidé v ČR hloupější než lidé v Švýcarsku?
  Pracovní tábor v Letech u Písku
    - český koncentrák ...
  1946 1948 1968 1989 - trochu nekorektně...
  Kauza maršála Koněva - fakta pro vyvážení extrémních názorů...
  Koncentrační tábor Holýšov, Sudety

  České politické strany a jejich kauzy:
  ....klikněte na konkrétní stranu pro zobrazení všech kauz
  ANO+ČSSD+KSČM = 44,67 % voličů. Díky D'Hondtonově metodě mají o nedemokratických 10% víc.
  Anti-Islám:
  Anti-EU: 
  Ostatní zajímavá témata:
  Osobnosti :
  • V. Havel a 17.listopadu 1989 - odkazy na zajímavé dokumenty
  • F. Peroutka - český novinář
  • P. Rychetský - Bývalý komunista v čele ústavního soudu - stále 30 let po revoluci
  • J.Brady - najednou, 30 let po revoluci se všichni politici mohou přetrhnout
  • Člověk v tísní - a zakladatel a spolupracovník STB J.Štětina (TOP09), organizace s velkou režijí, která z vybraných peněz podporuje terorismus ?
  • Babiš - soudem potvrzený agent STB

  Stránky jsou neustále aktualizované!  Neaktualizujeme však pravidelně, ale okamžitě v případě důležité zprávy, která zapadá do jedné ze sledovaných témat našich stránek.

  Preferujeme videa z youtube. Jejich datování nelze zfalšovat, na rozdíl od různých "zaručených" historických pravd o různých konfliktech. Pravidla diskuse najdete zde.

  Žádné komentáře:

  Okomentovat