Matoušš 25
14-
http://www.biblenet.cz/b/Matt/25
......Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.‘
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘
Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.‘
Jeho pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal.
Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem.
Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!
Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘http://www.biblenet.cz/b/Matt/20
Matouš 20
Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici.
Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.
Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu,
a řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.‘
Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak.
Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu stojíte celý den nečinně?‘
Odpovědí mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘
Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!‘
Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár.
Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru.
Vzali ho a reptali proti hospodáři:
Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!‘
On však odpověděl jednomu z nich: ‚Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den?
Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě;
nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?‘

Mezinárodní konflikty (co vám TV neukáže):

Kauzy Jaromíra Soukupa Přes 700 čtenářů dalo Like ! 
  - odkazy na pořady
Miloš Zeman x Jiří Drahoš Přes 420 čtenářů dalo Like ! 
  - proč jsem jako pravicový volič volil M.Zemana
Politická korektnost, Náhubkový zákon
  - pravdivé informace jsou ze zákona trestány
Názor na referendum
  - jsou lidé v ČR hloupější než lidé v Švýcarsku?
Cenzura
  - cenzura na sociálních sítích
Česká televize
  - lži a propaganda České televize z našich poplatků
Pracovní tábor v Letech u Písku
  - český koncentrák ...
EET - chce ho dle průzkumu jen 26% lidí. 74% lidí odmítá referendum.....
1946 1948 1968 1989 - trochu nekorektně...

České politické strany a jejich kauzy:
....klikněte na konkrétní stranu pro zobrazení všech kauz
ANO+ČSSD+KSČM = 44,67 % voličů. Díky D'Hondtonově metodě mají o nedemokratických 10% víc.
Islám (antiislamismus nerovná se rasismus ! Proč?):
Evropská unie (proč škodí): 
Ostatní zajímavá témata:
Osobnosti :

Stránky jsou neustále aktualizované!  Neaktualizujeme však pravidelně, ale okamžitě v případě důležité zprávy, která zapadá do jedné ze sledovaných témat našich stránek.

Preferujeme videa z youtube. Jejich datování nelze zfalšovat, na rozdíl od různých "zaručených" historických pravd o různých konfliktech. Pravidla diskuse najdete zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat