Pavel Rychetský - předseda ústavního soudu
Pavel Rychetský pochází z ultrakomunistické právnické rodiny, požívající absolutní důvěru komunistické internacionály – Kominterny. Působení právní kanceláře Josefa a Evy Rychetských za nacionálně-socialistické okupace 1939 - 45 a jejich vztah k arizaci židovského majetku je zastřen tajemstvím, stejně jako v případě rodiny Václava Havla, JUDr.Stanislava Křečka a mnohých dalších. Matka Pavla Rychetského, JUDr.Eva Rychetská, narozená 18.09.1912, evidovaná Centrálou komunistické tajné policie Státní bezpečnost jako agentka pro boj s vnitřním nepřítelem, číslo agenturního svazku 24239, dokonce pracovala pod vedením nejvyššího právního teoretika komunistického teroru Viktora Knapa, jinak agenta pražského Gestapa a po roce 1945 pak zřejmě i sovětské vojenské rozvědky GRU, v právním odboru Kanceláře prvního komunistického presidenta Klementa Gottwalda. Tam se aktivně podílela na vraždění odpůrců komunistické diktatury. Její podpisy najdeme pod zamítnutými žádostmi těchto lidí o milost před jejich popravou. Zřejmě proto byl po 17.listopadu 1989 Pavel Rychetský vybrán, aby se stal největším bojovníkem za tzv. „právní kontinuitu“ polistopadové republiky s vražedným komunistickým systémem, čímž zajistil pod vedením Václava Havla a ruku v ruce s ostatními „revolucionáři“ ve vedení Občanského fóra, absolutní beztrestnost všem komunistickým zločincům. Krátce po tomto úspěchu byl JUDr.Pavel Rychetský dosazen do tehdy nejdůležitější funkce - postu Generálního prokurátora České republiky. Tímto byla beztrestnost vrahů až do dnešního dne na 100% zaručena. Skuteční stratégové změn ve východní Evropě v roce 1989 si opravdu nemohli na hromadách povražděných odpůrců komunismu dovolit laxní přístup a ponechat něco náhodě. Šlo nejenom o globální moskevskou politiku Kominterny, ale i o ně samotné a o jejich rodiny… Vše zatím nasvědčuje tomu, že Pavel Rychetský důvěru Kominterny za celý svůj život, a to až do dnešního dne, nikdy neztratil. Posuďte sami. Narodil se 17.srpna 1943. V roce 1961, tedy v dobách tvrdé komunistické diktatury, byl přijat na elitní Právnickou fakultu University Karlovy, kde byly připravovány nejprominentnější komunistické kádry pro státní aparát komunistické diktatury. Na závěr svého studia a ještě před složením zkoušky, nutné pro výkon funkce komunistického soudce, konečně vstoupil do své milované komunistické strany. Funkci soudce však nikdy nevykonával. Čekala ho totiž lepší kariéra. Na Právnickou fakultu nastoupil jako komunistický prominent ihned po dokončení školy, tedy bez jediného dne praxe, jako „odborný“ asistent katedry občanského práva. Zde působil až do roku 1970. S jeho komunistickým Občanským zákoníkem se diky němu potýkáme dodnes…. Dnes se zdá, že z Pavla Rychetského, opět bez jediného dne praxe v soudnictví, budeme mít pro změnu předsedu Ústavního soudu… Vše nasvědčuje tomu, že vítězové 17.listopadu a skuteční majitelé této země a naší pracovní síly se dnes cítí nadcházejícím politickým a hospodářským bankrotem znovu ohrožení a proto nasazují do klíčových míst své nejspolehlivější lidi, aby dnešní poněkud neposlušný Ústavní soud svou zkušenou bolševickou rukou urychleně „znormalizovali“ a zabránili jakékoliv destabilizaci své moci nad námi. Kdo z kádrů Kominterny by se taky chtěl zodpovídat z účasti na podvodné privatizaci národního majetku do rukou komunistů, komunistického Gestapa StB, komunistických SS Lidových milicí a dalších podobných zločinců a z následného vytunelování celé země, když tohle vše začátkem 90. let tak pečlivě legislativně připravil právě předseda Legislativní rady vlády JUDr.Pavel Rychetský se svým zkušeným týmem komunistických odborníků??? Prognostik Václav Klaus ví nejlépe, komu může bez obav nejvíce důvěřovat! Ale zpět k Pavlu Rychetskému. Po přímé sovětské okupaci komunistického Československa musel opustit jak svou rodnou komunistickou stranu, tak i Právnickou fakultu a byl stažen do zálohy pro příští použití. V žádném případě však, na rozdíl od skutečných odpůrců komunistické diktatury a sovětského okupačního režimu, nikdy nestrádal, nikdy nebyl ani u výslechu, natož ve vězení. Jeho „odbojové zásluhy v boji proti komunismu a jeho tajné policii“, uváděné ve všech oficiálních životopisech, je tedy nutno považovat na základě dostupných faktů z jeho života za pouhou krycí legendu, mající mu opatřit v disidentských kruzích a následně v polistopadovém politickém prostředí důvěryhodnost a zajistit jeho bezproblémové umístění do nejdůležitějších strategických pozic. To vše se s nejvyšší mírou úspěšnosti opravdu podařilo. Pavel Rychetský, jako „spoluzakladatel a prvosignatář Charty77 a spoluzakladatel Občanského fóra“, po sovětské okupaci strádal v těchto ponižujících profesích: Podnikový právník obchodní agentury Fortuna /stejnojmennou agenturu dnes najdeme v Obchodním rejstříku MS ČR pod vedením Michala Horáčka, jinak člena těsně předlistopadové estébácké „revoluční“ iniciativy Most (Michal „Muk“ Kocáb – Michal Horáček), dirigované rezidentem StB Oskarem Krejčím, viz. jeho kniha „Jak pukaly ledy“/. Dále pak statečný disident a neohrožený „obránce lidských práv“ JUDr.Pavel Rychetský úpěl jako podnikový právník tiskového orgánu Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, deníku Mladá Fronta a následně pak jako podnikový právník stavebního bytového družstva, jehož jméno bohužel neuvádí. Po takto oslňující odbojové kariéře proti komunistické diktatuře a sovětské okupaci je pak víc než zákonité, že po 17.listopadu 1989, kdy tento privatizační puč GRU-KGB a jejich domácích odnoží před veřejností započal, je JUDr.Pavel Rychetský dosazen do funkce Generálního prokurátora České republiky, místopředsedy federální vlády, vedené komunistou a estébákem JUDr.Marianem Čalfou a je jmenován předsedou její Legislativní rady… Ve všech těchto funkcích se spolu se svým vzorem JUDr.Zdeňkem Jičínským, dnes oba v ČSSD, proslavil svým nelítostným bojem za beztrestnost pro komunistické zločince a jejich udavače, proti vyřazení těchto „nepostradatelných odborníků“ z privatizace národního majetku a ze řízení státní správy a samozřejmě, jak taky jinak, i proti lustračnímu zákonu a zveřejnění všech tajemství komunistické diktatury a sovětské okupace. Věděl velmi dobře, proč to dělá. Vždyť on sám patří mezi vrcholné polistopadové politiky, kteří byli rozkazem tehdejšího federálního ministra vnitra JUDr.Richarda Sachera ze 2.dubna 1990 zařazeni mezi ty prominentní šťastlivce, jejichž agenturní svazky byly vyřazeny z archivu a umístěny do tzv. fondu „Z“, čímž se vyhnuli zákonu o povinných lustracích. Dodnes tedy disponují čistým lustračním osvědčením… Výsledky tohoto pojetí „právního státu“ ala Rychetský dnes vidíme všude kolem sebe a většina z nás už i sama na sobě… Z JUDr.Rychetského bude jistě dobrý velící důstojník Ústavnímu soudu… Když už jsme u JUDr.Pavla Rychetského jako velitele, velitele čehokoliv, nejvíce záhadnou skutečnosti v jeho oficiálním životopise je jeho státní vyznamenání „Za zásluhy o ČSLA I. stupně“, kterým byl vyznamenán hned po 17.listopadu 1989. Toto vysoké vojenské vyznamenání dostal „revolucionář“ Rychetský z rukou komunistické generality přesto, že v jeho oficiálních životopisech nenajdeme ani slovo o jeho působení ve vojenských složkách komunistického Československa nebo Sovětského svazu. Zřejmě je jeho působení v těchto vojenských složkách natolik tajné, že ani dnes nelze zjistit výčet hrdinských skutků, za které ho komunistická (nebo sovětská?) armáda krátce po 17.listopadu za předvedené výkony vyznamenala… Stejně záhadné je i jeho polistopadové působení na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze v letech 1992 - 96, jinak tradiční základny komunistické civilní a vojenské špionáže proti Západu. Zde frekventantům pro jejich lepší orientaci a uplatnění v zahraničí přednášel v postkomunistickém Československu tehdy zcela nový vědní obor politologie, na který v té době masově přešli dosavadní lektoři marxismu-leninismu, stejně, jako učitelé ruštiny hromadně přešli na výuku angličtiny... V procesu postupného štěpení Občanského fóra na „Meziparlamentní klub demokratické pravice“ a levicový „Liberální klub OF“ a po definitivním rozštěpení Občanského fóra v roce 1991 na ostře levicové Občanské hnutí (OH) a o něco málo pravicovější ODS, se tehdejší místopředseda federální vlády Pavel Rychetský stal vrcholným reprezentantem právě Občanského hnutí, pak slepence Občanské hnutí – Svobodní demokraté, aby nakonec před definitivním politickým kolapsem těchto formací stačil v roce 1995 ještě přestoupit do marxistické ČSSD Miloše Zemana... Od roku 1992, tedy po zasloužené drtivé volební porážce levičáků z OH v parlamentních volbách, vykonával až do roku 1998 soukromou advokátní praxi. V letech 1990 až 1992 byl jako místopředseda vlády a předseda její Legislativní rady rovněž předsedou „nezávislé“ Jednoty českých právníků, která v těch letech přijala do svých řad všechny důstojníky komunistické teroristické politické policie StB, kteří projevili zájem vykonávat advokátní praxi a mohli se vykázat právnickým titulem, získaným v právnickém rychlokurzu na policejní škole SNB. Jednota českých právníků z tohoto důvodu za Pavla Rychetského, ale ani nikdy později, neprovedla a nezveřejnila lustrace svých členů a představitelů. Lidé se tedy dodnes nechávají z nevědomosti zastupovat členy, důstojníky nebo spolupracovníky podle platného zákona 198/1993 zločinecké organizace KSČ a její StB!!! Totéž se týká soudních znalců, jejichž posudky u dnešních postkomunistických soudů rozhodují o vítězství či porážce… V letech 1992 až 1998 byl Pavel Rychetský prezidentem správní rady nadace Pro Bohemia, zakladatel Nadačního fondu občanů Prácheňska. Příliš nepřekvapuje, že tyto nadace, na rozdíl od ostatních 302 nadací evidovaných v ČR, ve výpisu Obchodního rejstříku MS ČR nenajdeme. V tomto výpisu samozřejmě nenajdeme ani jméno tajného JUDr.Pavla Rychetského, ani jména a data narození dalších zúčastněných osob … Dobří holubi se vracejí aneb své nejdůležitější kádry nikdy nenecháme padnout… V roce 1996 byl Pavel Rychetský ve volebním obvodu č. 12 (Strakonice) zvolen senátorem za ČSSD s mandátem do 23. listopadu 2002, který v roce 2002 dokázal s podporou strany na dalších 6 let obhájit. Až do jmenování místopředsedou vlády ČR zastával funkci předsedy Ústavně - právního výboru Senátu Parlamentu ČR. Po vítězství ČSSD v parlamentních volbách byl v letech 1998 - 2002 místopředsedou jednobarevné vlády ČSSD a opět předsedou její Legislativní rady. Zároveň předsedou neúspěšné Rady vlády pro výzkum a vývoj, Rady vlády pro záležitosti romské komunity a Rady vlády pro národnostní menšiny. Od 17. října 2000 do 1. února 2001 navíc vykonával ve volných chvílích funkci ministra spravedlnosti ČR, kde ho vystřídal jeho politický odchovanec JUDr.Zdeněk Bureš, pozdější neúspěšný protikandidát Václava Klause na funkci presidenta ČR za ČSSD. Pavel Rychetský je ženatý, manželka Helena, roz. Matějková, má tři děti: Tomáš (1965), Lukáš (1976) a Lucie (1979). V Praze dne 04.června 2003 Petr Cibulka 5. června 2003
Citace z tohoto zdroje.
Rychetský je taktéž socialistický materialista i z těchto názorů.


Novinky:
Osobnosti !!! - Infografika různých osobností
Koronavirus
Klecové a nebo halové chovy slepic ?
Řepka olejná - Jak kdo v parlamentu hlasoval.
Lithium - Aféra Lithium - připomenutí.

Mezinárodní konflikty (co vám TV neukáže):

Anti-Babiš: 
 • Babiš a jeho hnutí ANO
 • EET - chce ho dle průzkumu jen 26% lidí. 74% lidí odmítá referendum = Lidé jsou sami proti sobě.
 • TOP   Ekonomické výsledky - Růst průmyslu, HDP a Inflace

 • Anti-lepšolidé, Anti-pražská kavárna, Anti-"demoblok" : 
  Kauzy Jaromíra Soukupa
    - starší kauzy. Již neeaktualizuji. Informační hodnota poklesla
  Cenzura a politická korektnost - zákony
    - pravdivé informace jsou ze zákona trestány
  Cenzura na sociálních sítích
    - ve virtuálním prostoru by měly platit stejné zákony
  Česká televize
    - lži a propaganda České televize z našich poplatků
  Názor na referendum
    - jsou lidé v ČR hloupější než lidé v Švýcarsku?
  Pracovní tábor v Letech u Písku
    - český koncentrák ...
  1946 1948 1968 1989 - trochu nekorektně...
  Kauza maršála Koněva - fakta pro vyvážení extrémních názorů...
  Koncentrační tábor Holýšov, Sudety

  České politické strany a jejich kauzy:
  ....klikněte na konkrétní stranu pro zobrazení všech kauz
  ANO+ČSSD+KSČM = 44,67 % voličů. Díky D'Hondtonově metodě mají o nedemokratických 10% víc.
  Anti-Islám:
  Anti-EU: 
  Ostatní zajímavá témata:
  Osobnosti :
  • V. Havel a 17.listopadu 1989 - odkazy na zajímavé dokumenty
  • F. Peroutka - český novinář
  • P. Rychetský - Bývalý komunista v čele ústavního soudu - stále 30 let po revoluci
  • J.Brady - najednou, 30 let po revoluci se všichni politici mohou přetrhnout
  • Člověk v tísní - a zakladatel a spolupracovník STB J.Štětina (TOP09), organizace s velkou režijí, která z vybraných peněz podporuje terorismus ?
  • Babiš - soudem potvrzený agent STB

  Stránky jsou neustále aktualizované!  Neaktualizujeme však pravidelně, ale okamžitě v případě důležité zprávy, která zapadá do jedné ze sledovaných témat našich stránek.

  Preferujeme videa z youtube. Jejich datování nelze zfalšovat, na rozdíl od různých "zaručených" historických pravd o různých konfliktech. Pravidla diskuse najdete zde.
  Upozorňuji, že na facebooku existuje mnoho falešných a podvržených profilů politických stran, které vytvořili jejich odpůrci s cílem poškodit konkurenci šířením lží a polopravd. Ověřený originál je označen modrým zatržítkem.

  Žádné komentáře:

  Okomentovat